Mevzuat
Tıbbi Atık
 • EK ÇİZELGE İLLERE GÖRE TIBBİ ATIK BERTARAFI
  2016-09-07 14:47:12
 • Sağlık Kuruluşları Ünite İçi Atık Yönetim Planı Formatı
  2014-04-30 15:14:37
 • Belediye İçi Atık Yönetim Planı
  2014-04-30 15:04:21
 • Tıbbi Atıkların Toplanması Taşınması Bertarafı Konusunda Genel Bilgiler
  2014-04-25 16:42:46
 • Tıbbi Atık Tablosu
  2014-04-24 17:31:39
 • Tıbbi Atık Nedir?
  2014-04-24 17:28:33
 • Yönetmelikler
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  2022-08-29 10:16:15
 • Sıfır Atık Yönetmeliği Ekleri
  2021-10-14 10:13:27
 • Sıfır Atık Yönetmeliği
  2021-10-14 10:11:02
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği-EKLER
  2017-01-27 12:09:52
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  2017-01-27 12:08:28
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği 2 Nisan 2015
  2015-04-13 12:56:37
 • Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği Ek
  2015-02-18 09:10:15
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
  2015-02-18 09:08:52
 • Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği
  2015-02-18 08:53:48
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği-ESKİ
  2014-04-29 16:01:29
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı
  2014-04-22 23:16:48
 • Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  2014-04-22 23:03:19
 • Koku Azaltımına Yönelik Teknikler
  2014-04-22 23:01:50
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik - Ek1 ESKİ
  2014-04-22 22:56:45
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ESKİ
  2014-04-22 22:55:46
 • Çevre Görevlisi Değerlendirme Formu
  2014-04-22 22:50:09
 • Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
  2014-04-22 22:48:46
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği - 2 ESKİ
  2014-04-22 22:16:18
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği - 1 ESKİ
  2014-04-22 22:14:49
 • Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
  2014-04-22 22:11:42
 • Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
  2014-04-22 22:08:55
 • Çevre Denetimi Yönetmeliği
  2014-04-22 22:06:17
 • Çed Yönetmeliği - Ek1
  2014-04-22 22:05:09
 • Çed Yönetmeliği - 1
  2014-04-22 22:03:37
 • Çed Yönetmeliği
  2014-04-22 22:02:42
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik - Ek1
  2014-04-22 21:55:26
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik - Birinci Bölüm
  2014-04-22 21:51:57
 • Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği-1 ESKİ
  2014-04-22 21:21:40
 • Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği ESKİ
  2014-04-22 04:42:24
 • Genelgeler
 • Tıbbı Atık Yıl Sonu Raporları
  2014-04-22 23:05:03
 • Sağlık Bakanlığı Genelgesi 2010-75
  2014-04-22 22:59:12
 • Tıbbi Atıkların Bertarafı Genelgesi - Ek1
  2014-04-22 22:41:19
 • Tıbbi Atıkların Bertarafı Genelgesi
  2014-04-22 22:40:52
 • Çed Genelgesi - 1
  2014-04-22 22:01:47
 • Çed Genelgesi
  2014-04-22 22:00:58
 • Atıkların Düzenli Depolanması Genelgesi
  2014-04-22 21:43:00
 • Kanunlar
 • Çevre Kanunu Para Cezaları
  2014-04-22 22:53:23
 • Çevre Kanunu
  2014-04-22 22:51:26
 • Tebliğler
 • Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ 20.03.2015
  2015-04-13 13:10:20
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
  2014-04-22 23:10:25
 • Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ - 1 ESKİ
  2014-04-22 23:08:47
 • Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ - Ek1 ESKİ
  2014-04-22 23:07:33
 • Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
  2014-04-22 23:06:39
 • Sunumlar
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Usul ve Esasları Çerçevesinde Eğiticilerin Eğitimi-2
  2016-10-04 13:08:42
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Usul ve Esasları Çerçevesinde Eğiticilerin Eğitimi-1
  2016-10-04 13:08:17
 • ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ
  2014-05-08 15:48:48
 • ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
  2014-05-08 15:37:02
 • Atık Yönetim Planı
  2014-05-08 15:35:05
 • Çevre Görevlisi Belge Format
 • Eğitim Rapor Formatı
  2014-06-18 15:47:16
 • İç Tetkik Rapor Formatı
  2014-06-18 15:46:42
 • Aylık Değerlendirme Rapor Formatı
  2014-06-18 15:45:44