Sağlık Kuruluşları Ünite İçi Atık Yönetim Planı Formatı

2014-04-30 15:14:37

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

 

FORMATI

 

 

 

I-GENEL BİLGİLER

 

            I.1.      ÜNİTENİN ADI                                           :

 

            I.2.      ADRESİ                                                        :

 

            I.3.      TELEFON NUMARASI                              :

 

            I.4.      FAKS NUMARASI                                      :

 

 

 

II-İDARİ BİLGİLER

 

            II.1.     ÜNİTENİN BAĞLI OLDUĞU KURUM  :

 

            II.2.     ÜNİTENİN TÜRÜ                                       :

 

            II.3      YATAK SAYISI                                          :

 

            II.4.     TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSU               :

 

            II.5.     TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSUNUN İRTİBAT TELEFONLARI       :

 

 

 

III-ATIK YÖNETİMİ

 

            III.1.   ATIK MİNİMİZASYONU

 

III.1.a) Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar

 

III.1.b) Ambalaj atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar

 

III.1.c) Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar

 

III.1.d) Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar

 

 

III.2.   ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ

 

III.2.a) Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

 

III.2.b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

 

III.2.c) Tıbbi atıkların (kesici-delici atıklar dahil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

 

            III.2.d) Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

 

 

 

III.3.   ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR

 

                        III.3.a) Evsel atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar

 

                        III.3.b) Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar

 

                        III.3.c) Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar

 

                        III.3.d) Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar

 

 

 

III.4.   ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI

 

III.4.a) Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah

 

III.4.b) Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah

 

III.4.c) Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah

 

III.4.d) Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah

 

 

 

 

           

III.5.   GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ

 

III.5.a) Evsel atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri (20 yatak ve üstü üniteler için)

 

III.5.b) Tıbbi atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri (20 yatak ve üstü üniteler için)

 

III.5.c) Evsel atık geçici depolama konteynerinin bulunduğu yerler ve konteynerlerin özellikleri (20 yatak ve altı üniteler için)

 

III.5.d) Tıbbi atık geçici depolama konteynerinin bulunduğu yerler ve konteynerlerin özellikleri (20 yatak ve altı üniteler için)

 

III.5.e) Tıbbi atıkların geçici depolama amacıyla götürüleceği en yakın geçici depolama yeri (yataksız üniteler ile Yönetmelik EK-1 C’de belirtilen üniteler için)

 

 

            III.6.   TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

 

III.6.a) Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının veya konteynerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler

 

                        III.6.b) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar

 

 

III.7.   KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

III.7.a)Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

 

III.8.b)Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

 

III.8.c)Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar, dökülme-yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması

 

 

            III.8.   SORUMLU PERSONEL

 

III.8.a) Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu personel ve görev tanımları

 

III.8.b) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel, görev tanımları ve çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler

 

III.8.c) Geçici atık deposunun/geçici atık depolama konteynerlerinin işletilmesinden sorumlu personel ve görev tanımları

 

 

            III.9.   KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

 

                        III.9.a) Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması

 

                        III.9.b) Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »