Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve düzenli depolanması ve steril olmuş tıbbi atıkların geri kazanımı ve üyelerin hak ve menfaatleri korumak için mevcut mevzuatların geliştirilmesi ve etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, bu kapsamda bilgi ve görüşler üreterek mevzuatın oluşturulması ve mevcut mevzuatın geliştirilmesi aşamalarında yol gösterici olmak ve gerekli mercilere öneriler sunmak, konu ile ilgili projeler üretmek amacıyla kurulmuştur.