TASTİD Genel Başkanı

BAŞKANDAN MESAJ

 

Temiz Çevre Sağlıklı Toplum için tıbbi ve tehlikeli atıkların bertarafının yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım attık.

Merhaba.

2013 yılında Türkiye’deki tıbbi atık sterilizasyon tesislerinin yatırımcı ve işletmecilerini bir araya getirmek amacıyla kurulan bir dernek olarak:

– Toplumun tıbbi atıklar ve tehlikeleri konusunda bilgilendirilmesini,

– Sektörün ve sektördeki paydaşların sorunlarının tespitini ve sorunlara kalıcı çözümlerin bulunarak hayata geçirilmesini,

– Çözümleri ilgili bütün taraflarla paylaşarak, tıbbi atıkların yarattığı sorunlardan kurtulmuş bir Türkiye yaratılmasını,

– Tıbbi atıkların bertarafı için çevre dostu teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasını

Amaçlıyoruz.

Saygılarımla,

Ahmet Reha Yereşen
Yönetim Kurulu Başkanı