Yönetmelikler
Yönetmelikler
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  2022-08-29 10:16:15
 • Sıfır Atık Yönetmeliği Ekleri
  2021-10-14 10:13:27
 • Sıfır Atık Yönetmeliği
  2021-10-14 10:11:02
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği-EKLER
  2017-01-27 12:09:52
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  2017-01-27 12:08:28
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği 2 Nisan 2015
  2015-04-13 12:56:37
 • Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği Ek
  2015-02-18 09:10:15
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
  2015-02-18 09:08:52
 • Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği
  2015-02-18 08:53:48
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği-ESKİ
  2014-04-29 16:01:29
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı
  2014-04-22 23:16:48
 • Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  2014-04-22 23:03:19
 • Koku Azaltımına Yönelik Teknikler
  2014-04-22 23:01:50
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik - Ek1 ESKİ
  2014-04-22 22:56:45
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ESKİ
  2014-04-22 22:55:46
 • Çevre Görevlisi Değerlendirme Formu
  2014-04-22 22:50:09
 • Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
  2014-04-22 22:48:46
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği - 2 ESKİ
  2014-04-22 22:16:18
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği - 1 ESKİ
  2014-04-22 22:14:49
 • Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
  2014-04-22 22:11:42
 • Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
  2014-04-22 22:08:55
 • Çevre Denetimi Yönetmeliği
  2014-04-22 22:06:17
 • Çed Yönetmeliği - Ek1
  2014-04-22 22:05:09
 • Çed Yönetmeliği - 1
  2014-04-22 22:03:37
 • Çed Yönetmeliği
  2014-04-22 22:02:42
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik - Ek1
  2014-04-22 21:55:26
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik - Birinci Bölüm
  2014-04-22 21:51:57
 • Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği-1 ESKİ
  2014-04-22 21:21:40
 • Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği ESKİ
  2014-04-22 04:42:24