Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği-EKLER

2017-01-27 12:09:52

EK-1

TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ

 

 1. Üniversite hastaneleri ve klinikleri
 2. Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri
 3. Doğum hastaneleri ve klinikleri
 4. Askeri hastaneler ve klinikleri
 5. Toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, dispanserler ve benzeri birinci basamak sağlık kuruluşları
 6. Diğer sağlık merkezleri, tıp merkezleri
 7. Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren merkezler
 8. Diyaliz merkezleri
 9. Morglar ve otopsi merkezleri
 10. Tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar
 11. Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri
 12. Mikrobiyoloji laboratuvarları
 13. Tıbbi araştırma merkezleri
 14. Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri
 15. Acil yardım ve ilk yardım merkezleri
 16. Ambulans hizmetleri
 17. Rehabilitasyon merkezleri
 18. Fizik tedavi merkezleri
 19. Sağlık hizmeti verilen diğer sağlık kuruluşları (doktor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri)
 20. Bakımevleri ve huzurevleri
 21. Hayvan hastaneleri
 22. Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar
 23. Veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri
 24. Veteriner poliklinikleri ve muayenehaneleri
 25. Hayvanat bahçeleri
 26. Akupunktur merkezleri
 27. Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri
 28. Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri
 29. Eczaneler
 30. Bu listede yer almayan ancak faaliyetleri sonucu tıbbi atık oluşumuna neden olan kişi, kurum ve kuruluşlar

EK-2

 

ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE AMBLEMİ

 

TIBBİ ATIK TORBASI, KAP, KOVA, KONTEYNER, TAŞIMA ARACI, GEÇİCİ DEPOLAMA BİRİMİ VE DİĞER İLGİLİ MALZEME VE ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN AMBLEM ÖRNEĞİ

DİKKAT! TIBBİ ATIK

  

 

 

 

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »