Tıbbı Atık Yıl Sonu Raporları

2014-04-22 23:05:03

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Söğütözü Caddesi No: 14/E 06560 Beştepe/ANKARA

Tel: 0.312.207 64 82 Faks: 0.312.207 64 46 Web: www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.03.167.01/15506-61143 11 ARALIK 2006

KONU : Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları

……………………. VALİLİĞİNE

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

GENELGE

(2006 / 25)

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların ayrı toplanması, geçici depolanması,

taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esaslar 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Sözkonusu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (j) bendi ile tıbbi atık üreticileri oluşan tıbbi atık

miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak ve yılsonu itibari ile Valiliğe göndermekle;

9 uncu maddesinin (i) bendi ile de belediyeler sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf

edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almak ve bu bilgileri yıl sonu itibari ile Valiliğe göndermekle

yükümlü tutulmuşlardır.

Yönetmeliğin 7 nci maddesi ise mülki amirlerin görev ve yetkileri ile ilgili esasları

düzenlemekte olup, bu maddenin (b) bendine göre il sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf

edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgilerin sağlık kuruluşlarından ve belediyelerden temin

edilmesi, değerlendirilmesi ve yıl sonunda rapor halinde Bakanlığa gönderilmesi; (c) bendine

göre de tıbbi atık taşıma lisansı verilen araç, belediye ve firmalar ile ilgili bilgilerin yıl sonunda

Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde tıbbi atık yönetimi ile ilgili mevcut durum hakkında düzenli, güvenilir, hızlı ve

sürekli güncellenebilen bir envanter ve bilgi bankasının oluşturulabilmesi, ancak illerde yapılan

çalışmaların düzenli, zamanında, tam ve birbiriyle uyumlu bir şekilde Bakanlığımıza gönderilmesi ile

mümkün olabilmektedir. Bu amaçla, yapılan çalışma ve toplanan bilgilerin Bakanlığımıza

iletilmesinde kullanılmak üzere “Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Uygulamaları”, “Belediye

Yönetmelik Uygulamaları” ve “Lisanslı Firma ve Araçlar” başlıklarını taşıyan tablolar

oluşturulmuştur. Sözkonusu tablolara Bakanlığımızın www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr internet

adresinin “tıbbi atıklar” ile ilgili bölümünden ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda, 2002/6 sayılı

Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu doğrultuda, bundan sonra yapılacak çalışmalarda yukarıda belirtilen tabloların kullanılması

ve 2006 yılı sonu itibari ile Yönetmeliğin ilinizdeki uygulanma durumu ile ilgili bilgilerin belirtilen

tablolar kullanılmak suretiyle 31.12.2006 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi; Yönetmeliğin

uygulanması konusunda azami hassasiyet gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Osman PEPE

Bakan

Dağıtım: Valilikler

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »