Belediye İçi Atık Yönetim Planı

2014-04-30 15:04:21

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 

BELEDİYE TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI

 

FORMATI

 

 

I- GENEL BİLGİLER

 

            I.1.BELEDİYENİN ADI    :

 

            I.2.ADRESİ                          :

 

            I.3.TELEFON NUMARASI          :

 

            I.4.FAKS NUMARASI       :

 

            I.5.TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİNDEN

                 SORUMLU KİŞİ VE İRTİBAT TELEFONLARI   :

 

 

II-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

 

            II.1.TIBBİ ATIK KAYNAKLARI

 

Belediye sınırları içinde bulunan sağlık kuruluşlarının isimleri, adresleri, telefon numaraları, yatak sayıları, geçici depolama sistemleri ve tıbbi atık miktarları

 

            II.2.TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASI

 

II.2.a)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipmanlar ve araçlar ile plaka numaraları, kapasiteleri ve lisans numaraları

 

II.2.b)Tıbbi atık toplama programı, sağlık kuruluşlarının atıklarının alınacağı günler ve saatler ile tıbbi atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah

 

II.2.c)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile görevli personelin isimleri ve görev tanımları ile çalışma sırasında giyecekleri özel kıyafetin tanımı

 

II.3.TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI

 

                        II.3.a)Tıbbi atık bertaraf tesisinin bulunduğu yer

 

II.3.b)Bertaraf amacıyla uygulanacak yöntemler, bertaraf prosesinin ana hatları, bertaraf tesisi için alınan lisansın tarihi ve numarası

 

II.3.c)Tıbbi atık bertaraf tesisinde görevli personelin isimleri ve görev tanımları

 

                        II.3.d)Tıbbi atıkların dışında kalan evsel nitelikli atıklar ile tehlikeli atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler

 

II.3.e)Acil durumlarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

 

II.4.TAŞIMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

 

II.4.a)Tıbbi atık taşıma araçları ile diğer ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu amacı ile yapılacak işlemler

 

II.4.b)Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar

 

II.5.KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

II.5.a)Tıbbi atıkların taşınması ve bertarafı sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

 

II.5.b)Tıbbi atıkların taşınması ve bertarafı sırasında oluşabilecek dökülme-yayılma ve diğer kazalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

 

II.5.c)Tıbbi atıkların taşınması ve bertarafı sırasında oluşabilecek yaralanma, dökülme-yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması

 

II.6.KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

 

Toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarının kayıt altına alınması ve raporlanması için yapılacak çalışmalar ile bu işlemlerden sorumlu personel

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »