2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

2014-04-22 23:10:25

Resmi Gazete Tarihi: 16.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28530

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2013/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 419 sıra numaralıVergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/2), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2010/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1) ve 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

2872 sayılı Çevre Kanununun Kanundaki ceza miktarı 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri 20 nci maddesinin arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları 500 TL 842 TL 1.000 TL 1.689 TL

(b) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 40.636 TL 48.000 TL 81.274 TL

(c) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 10.154 TL 2.000 TL 3.383 TL 300 TL 504 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL 81.274 TL

96.000 TL 162.552 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL 20.317 TL

4.000 TL 6.769 TL

600 TL 1.012 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL 1.012 TL

(e) bendindeki ceza miktarı 10.000 TL 16.929 TL

(f) bendindeki ceza miktarı 60.000 TL 101.595 TL

(g) bendindeki ceza miktarı 6.000 TL 10.154 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL 674 TL

1.200 TL 2.029 TL

4.000 TL 6.769 TL

12.000 TL 20.317 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:

40 TL 67,69 TL

10 TL 16,89 TL

100 KR 163 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:

30 TL 50,76 TL

6 TL 10,12 TL

100 KR 163 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:

20 TL 33,83 TL

4 TL 6,74 TL

100 KR 163 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:

10 TL 16,89 TL

2 TL 3,34 TL

40 KR 65 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL 40.636 TL

600 TL 1.012 TL

(i) bendindeki ceza miktarı 1.000 TL 1.689 TL

(j) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 40.636 TL

600 TL 1.012 TL

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı 20.000 TL 33.863 TL

(l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*:

20 TL 33,83 TL

Metreküp başına*:

120 TL 203,17 TL

(m) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 10.154 TL

4.000 TL 6.769 TL

(n) bendindeki ceza miktarları 48.000 TL 81.274 TL

1.200 TL 2.029 TL

(o) bendindeki ceza miktarı 12.000 TL 20.317 TL

(p) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 40.636 TL

(r) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 40.636 TL

60.000 TL 101.595 TL

(s) bendindeki ceza miktarı 100 TL 163 TL

(t) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 3.386.604 TL

(u) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 3.386.604 TL

(v) bendindeki ceza miktarı 100.000 TL den 169.327 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar 1.693.300 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı 100.000 TL den 169.327 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar 1.693.300 TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde;

· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL 84.660 TL

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL 50.796 TL

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL 33.863 TL

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL 16.929 TL

· Organize Sanayi Bölgelerinde: · Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL 169.327 TL

· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL 101.595 TL

Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız »