Tıbbi Atık Personelleri Hk. Yazımız İle 3 Bakanlığa Ayrı Ayrı Başvuru Yapılmıştır

Tarih: 2020-04-04 18:05:34

Tıbbi Atık Personelleri Hk. Yazımız İle 3 Bakanlığa Ayrı Ayrı Başvuru Yapılmıştır

Sayı  :  2020-4                                                                                   06 NİSAN 2020

Konu :  Tıbbi Atık Personelleri Hk.

 

T.C.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

         

          Tüm Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletmecileri Derneği, (TASTİDER) 2013 yılından itibaren  faaliyetlerine  başlayarak  , Türkiye’de kurulu tıbbi atık sterilizasyon tesislerinin yatırımcı ve işletmecilerini bir araya getirmek , tıbbi atık yönetim sistemini kanun ve yönetmeliklere uygun olarak en etkin şekilde yürütlmesini sağlamak , güncel durum ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu konuda ilgili otoriteler ile paydaşlarımız arasında koordine etmek  amacıyla kurulmuştur.

 

          Söz konusu firmalar ve bünyelerinde çalıştırdıkları personel sağlık kuruluşlarında atık yönetimi faaliyetinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon gibi tüm süreçlerinde bire bir  hizmet vermektedir.  Derneğimiz , bu açıdan bakıldığında  sağlık sektöründe  tıbbi atık bertarafı konusunda yüzlerce personeli ve    etki çemberinde yer alan ailelerini temsil etmektedir.

 

           Tüm dünyayı etkisine almış olan Covid-19 pandemisi ile mücadele edilmesi ülkemizin de en öncelikli gündemi olmuştur. Sağlık kuruluşlarının mücadelenin merkezi haline geldiği bu dönemde, bu kuruluşlarda yapılan her türlü hizmet azami özenle gerçekleştirilmektedir. En öncelikli konulardan biri de oluşan tıbbi atıkların toplanarak sterilizasyon işlemine tabi tutulmasıda aynı önemi arzetmekte olduğu gibi bu hizmeti veren Mühendisler, şöförler, atık toplama ve tesis personellerinin sağlıklı bir şekilde çalışma ve iyi derecede korunmasıda son derece önemlidir .

 

          Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarını emek ve çabaları takdire şayandır. Bulaşması çok kolay olan bu virüse karşı sağlık çalışanları korunurken sağlık kuruluşlarından atıkları toplayıp işleme tabi  tutan tıbbi atık personeli içinde aynı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

 

          Sağlık kuruluşlarına müracaat eden hastaların tetkik, teşhis ve tedavileri sürecinde hastanenin her bölümünde kullanılan tüm malzemelere (yiyecek içecek kapları, hasta ve çalışan kıyafetleri, eldiven ,maske ve bone vb.)  virüsün bulaşmış olması yüksek ihtimaldir. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında bugüne kadar evsel ve ambalaj atığı olarak değerlendirilen tüm atıkların  bu süreçte tıbbi atık prosüdürüne göre ayrıştırılıp sterilize edilmesine olanak sağlanması hayati önem arz ettiği değerlendirilmektedir.  

 

          Covid-19 salgını nedeniyle devletimiz bahse konu yüksek riski de gözeterek; sağlık çalışanlarının maaş, prim vs gibi özlük hakları hususunda imtiyazları da içeren destek ve tedbir paketini kamuoyu ile paylaşmıştır. Ancak bahsi geçen desteklerden sağlık personeli olarak tanımlanmamış olan tıbbi atık personelleri faydalanamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sağlık sektöründe tıbbi atık yönetimi süreçlerinde yer alan çalışanların da sağlık personeli olarak tanımlanmasının gereklilik arz ettiği kanaatindeyiz.

 

         Bu kapsamda enfeksiyona yakalanma anlamında en yüksek risk grubunda olan çalışanlarımız için;

 

  • Sağlık personeli tanımının kapsayıcı olarak bir meslek kategorisine dönüştürülmesini ve süreçte yer alan tıbbi atık personelinin de sağlık çalışanı olarak tanım içerisinde yer alması,
  • Bu kategoride yer alan çalışanlara gelir vergisi indirimi yapılması,
  • Özel sağlık sigortasında devlet katkısı verilmesi,
  • Temininde sorun yaşanan koruyucu kıyafet ve malzeme tedariki anlamında devlet desteğinin verilmesi,
  • Şüpheli durumlarda personelimize Covid-19 tanı testi yapılmasında öncelik verilmesi,
  •  Sağlık kuruluşlarında oluşan tüm atıkların karantina bölgelerindeki gibi bulaşma riski çok fazla olduğu ve tespitininde zor olacağı düşüncesiyle bu atıkların kontamina atık olarak sıkı takibinin yapılıp tıbbi atık kapsamında değerlendirilmesi,

 

         Covid-19 virüsü ile mücadelede virüsün yayılmasında önleyici ciddi ve  hayati önem taşıyacak etkili bir yöntem olacağı değerlendirilmektedir.

 

        Yukarıda bahsi geçen hususlar gözetilerek Bakanlığınızca gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

 

 

 

 

                                                                                                             Sinan YAŞAR

                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

Bu Haber Toplam 2350 Defa Okunmuştur.

[Geri Dön]