Koronavirüs Tedbirleri

Tarih: 2020-03-23 09:13:12

Koronavirüs Tedbirleri

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
22.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Madde 4 1. Fırkasının e bendinde “Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları, karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını, bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini, enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını, enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıkları,” olarak tanımlanmıştır. Yönetmelik maddesine göre karantina bölgesinde bulunan tüm atıklar kontamine atık sayılmalı ve tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.
 
Kayseri ili Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu karantina bölgesinin yemek artıkları dahil bütün atıkları tıbbi atık olarak verilmektedir.
 
Karantina bölgelerindeki atıkların toplanıp, taşınması için günlük hizmet sonrasında ayrı bir araç görevlendirilerek diğer tıbbi atıklardan ayrı taşınması sağlanmalıdır.
 
Karantina bölgelerindeki atıkların firmalar tarafından günlük olarak (Pazar günü dahil) tesislere taşınarak sterilizasyon işlemine tabi tutulmalıdır.
 
Karantina bölgelerinden tesise taşınan atıklar bekletilmeden öncelikli olarak sterilizasyon işlemine tabi tutulmalıdır.
 
Karantina bölgelerinin atık üreticisi olarak Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmaları gerekir ve atıkların MoTAT sistemine girişinin yapılarak toplanması ile ilerleyen dönemlerde karantina bölgelerinde oluşan atık miktarlarının istatistiki bilgilerine ulaşabilmek amacı ile kayıt altına alınmalıdır.
 
Öğrenci yurtlarının karantina bölgesi olarak kullanıldığı durumlarda oradaki çalışan personelin yurt görevlisi olmasından, tıbbi atık konusunda eğitim ve bilgisi olmamasından dolayı karantina bölgesi yurt görevlilerine tıbbi atık toplama taşıma firması tarafından atıkların nasıl toplanması gerektiği, nasıl depolanması gerektiği gibi vs. konularda telefonla bilgilendirme yapılmalıdır.
 
                                                                                                                        Sinan YAŞAR
Dernek Başkanı

Bu Haber Toplam 1328 Defa Okunmuştur.

[Geri Dön]